Czas na aktywność, czas na
#BeActive

29 lipca 2016

Europejski Tydzień Sportu realizowany jest dzięki wsparciu ze środków unijnych w ramach programu Erasmus+. 

 

 

 

Program Erasmus+ wszedł w życie 1 stycznia 2014 r. i zastąpił dotychczasowe programy „Uczenie się przez całe życie” i „Młodzież w działaniu”. Realizacja nowego programu zaplanowana jest na siedem lat, czyli do roku 2020.

Erasmus+ oferuje wsparcie finansowe dla instytucji i organizacji działających w obszarze edukacji i szkoleń, młodzieży. Ponadto po raz pierwszy w historii programów edukacyjnych Unii Europejskiej wspierane są inicjatywy związane ze sportem.

Odpowiadając na wyzwania nakreślone przez dokumenty strategiczne europejskiej polityki (przede wszystkim strategię Europa 2020), program ma się przyczyniać do rozwijania umiejętności jego uczestników oraz zwiększania ich szans na zatrudnienie. Celem programu jest również modernizacja systemów edukacji, szkoleń i wspieranie młodzieży.

Projekty składane w ramach Erasmus+ Sport muszą dotyczyć przede wszystkim rozwoju sportu na poziomie najbliższym obywatelowi oraz wpisywać się w następujące priorytety programu w obszarze sportu:

  • walka z transnarodowymi zagrożeniami dla sportu takimi jak doping, ustawianie wyników zawodów sportowych, agresja, rasizm i nietolerancja;
  • promocja oraz wsparcie dobrego zarządzania w sporcie i w zakresie prowadzenia dwutorowej kariery sportowców;
  • promocja wolontariatu sportowego oraz podnoszenie świadomości na temat roli aktywności fizycznej, która bardzo korzystnie wpływa na zdrowie.

Szczegółowe instrukcje dotyczące składania wniosków wraz z priorytetami można znaleźć w przewodniku po programie Erasmus+ pod adresem: http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/discover/guide/index_en.htm

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji, która jest Narodową Agencją Programu Erasmus+ regularnie organizuje spotkania informacyjne w zakresie poszczególnych akcji programu Erasmus+. Zapraszamy do udziału w tych spotkaniach.Europejski Tydzień Sportu to cykliczna impreza, która inspiruje do wszelkiego rodzaju
twórczych, sportowych działań w różnych krajach. Sprawdź jakie wydarzenia odbywają
się w Polsce w tym roku.
#beactive europejski tydzien sportu Ministerstwo sportu i turystyki projekt współfinansowany w ramach programu Uni Europejskiej Erasmus +