Czas na aktywność, czas na
#BeActive

23 maja 2017

Już za chwilę rusza kolejna edycja #BeActive Awards 2017!konkurs beactive - baner

#BeActive i zdobądź jedną z nagród w konkursie #BeActive Awards 2017 w jednej z trzech kategorii #BeActive Education Award, #BeActive Workplace Award, #BeActive Local Hero Award, przyznawanych za wybitne osiągnięcia, szczególne zaangażowanie i wkład pracy na poziomie lokalnym w celu promocji sportu i aktywności fizycznej !!!

Zgłoś swój projekt i weź udział w uroczystości rozdania nagród (European Week of Sport Flagship Event and Awards Ceremony) w Marsylii we Francji!!!

Dla zwycięzców konkursu #BeActive Awards 2017 wspaniałe nagrody, szczegóły wkrótce na stronie www.etspolska.pl

konkurs beactive baner2

#BeActive Education Award – Edukacja – przedszkole lub szkoła:

Nagroda dla placówki oświatowej (przedszkole lub szkoła), która poprzez podejmowane działania zachęca dzieci i młodzież do bycia aktywnym (#BeActive) poza zajęciami wychowania fizycznego przewidzianymi w programie nauczania. Przykładem takich działań mogą być m.in. dodatkowe zajęcia sportowe, dni aktywności fizycznej poza zajęciami lekcyjnymi oraz inne kreatywne rozwiązania, tworzące aktywne środowisko edukacyjne.

Cel: wybór placówek oświatowych (przedszkola lub szkoły) z całej Europy, które mogą wykazać, że poza standardowym programem nauczania, poprzez dodatkową działalność zachęcają młodych ludzi do #BeActive.

#BeActive Workplace Award – Miejsce pracy:

Nagroda dla firmy lub instytucji, która poprzez nowatorskie pomysły i kreatywne rozwiązania zachęca swoich pracowników i pomaga w byciu aktywnym (#BeActive) każdego dnia. Działania te mogą obejmować np. utworzenie zespołu do spraw promowania aktywności fizycznej, wpieranie uprawiania sportu poprzez umożliwienie pracownikom dostępu do pryszniców i parkingu dla rowerów, organizowanie aktywnych spotkań pracowniczych, mobilizowanie do spacerów w czasie przerwy obiadowej i wprowadzanie innych kreatywnych rozwiązań budujących aktywne środowisko pracy.

Cel: wybór instytucji lub firm z różnych środowisk pracy w całej Europie, które mogą wykazać, w jaki sposób promują cele programu Europejskiego Tygodnia Sportu 2017 i zachęcaj swoich pracowników do #BeActive.

#BeActive Local Hero Award – Lokalny bohater:

Nagroda za indywidualne osiągnięcia w motywowaniu innych osób do bycia aktywnym (#BeActive).

Cel: wyłonienie osób, które w swoim lokalnym środowisku, poprzez podejmowane działania i konsekwentną pracę, promują aktywność fizyczną; nagroda zostanie przyznana osobie, której wyjątkowa historia będzie przykładem w jaki sposób należy rozpowszechniać i promować ideę uprawiania sportu, a także inspirować innych do #BeActive.

Ministerstwo Sportu i Turystyki będące Narodowym Koordynatorem Europejskiego Tygodnia Sportu dokona wyboru trzech zwycięskich projektów spełniających najlepiej wymagania konkursu. Wybrane projekty z Polski zostaną zgłoszone do następnego etapu konkursu na poziomie Europy.

 

 

 Europejski Tydzień Sportu to cykliczna impreza, która inspiruje do wszelkiego rodzaju
twórczych, sportowych działań w różnych krajach. Sprawdź jakie wydarzenia odbywają
się w Polsce w tym roku.
#beactive europejski tydzien sportu Ministerstwo sportu i turystyki projekt współfinansowany w ramach programu Uni Europejskiej Erasmus +