Czas na aktywność, czas na
#BeActive

26 czerwca 2017

Ważne informacje 

1. Celem eliminacji jest wyłonienie trzech najlepszych zgłoszeń w Polsce, które odzwierciedlają ideę „BeActive” („Bądź aktywny”) nawołującą Europejczyków do aktywnego spędzania czasu.
2. Wyłonione w eliminacjach zgłoszenia z Polski zostaną przesłane do Komisji Europejskiej i wezmą udział w konkursie razem z pozostałymi zgłoszeniami z całej Unii Europejskiej.
3. Jury dokona oceny zgłoszeń w kategorii #BeActive Education Award biorąc pod uwagę: poprawność merytoryczną (zgodność z tematem), kreatywność (wykorzystanie nowatorskich metod działania), wpływ (zróżnicowanie poziomu aktywności, środowisk i kultur uczestników), zasięg, opłacalność (w tym źródła finansowania projektu), trwałość działań, powtarzalność (możliwość powtórzenia w innym środowisku) oraz najlepsze odzwierciedlenie idei „BeActive”.
4. Jury dokona oceny zgłoszeń w kategorii #BeActive Workplace Award biorąc pod uwagę poprawność merytoryczną (zgodność z tematem), kreatywność (zainteresowanie ze strony odbiorców), wpływ (różnorodność uczestników), zasięg, opłacalność (w tym źródła finansowania projektu), trwałość działań, powtarzalność (możliwość powtórzenia w innym środowisku) oraz najlepsze odzwierciedlenie idei „BeActive”.
5. Jury dokona oceny zgłoszeń w kategorii #BeActive Local Hero Award biorąc pod uwagę poprawność merytoryczną (zgodność z tematem), kreatywność (zainteresowanie ze strony odbiorców), charakter podjętych działań (informowanie, inspirowanie, motywowanie), rozwiązania mające ułatwiać dostęp do sportu i aktywności fizycznej w sposób wolny od opłat lub bardzo niskim kosztem oraz najlepsze odzwierciedlenie idei „BeActive”.
6. Wyniki eliminacji zostaną podane do publicznej wiadomości na stronie internetowej: www.etspolska.pl w terminie 28 lipca 2017 r.
7. Jury dokona wyboru maksymalnie 3 zgłoszeń konkursowych obejmujących wszystkie trzy kategorie nagród (tj. 1-1-1, 2-1-0 lub 3-0-0).Europejski Tydzień Sportu to cykliczna impreza, która inspiruje do wszelkiego rodzaju
twórczych, sportowych działań w różnych krajach. Sprawdź jakie wydarzenia odbywają
się w Polsce w tym roku.
#beactive europejski tydzien sportu Ministerstwo sportu i turystyki projekt współfinansowany w ramach programu Uni Europejskiej Erasmus +