Czas na aktywność, czas na
#BeActive

logo

Integracyjny Bieg z Przeszkodami Tur magedon


2017-09-30 Turek

Adres: Parkowa 3, 62-700 Turek
Organizator:Stowarzyszenie\\Integracyjny ekstremalny bieg z przeszkodami „TURMAGEDDON” organizowany jest przez Stowarzyszenie \"Kopernik Plus\" wspólnie ze stowarzyszeniem \" Przyjaźni Dzieciom\" . Bieg będzie odbywał się w parku miejskim im. Żerminy Składkowskiej w Turku w dniu 30.09.2017 r. o godz. 11.00 Kategorie biegu: 1. Juniorzy - 30 dzieci niepełnosprawnych w asyście 30 osób pełnosprawnych. 2. Niepełnosprawni na wózkach - 10 osób na wózkach w asyście 10 pełnosprawnych pomocników. 3. Kategoria VIP - 15 dorosłych niepełnosprawnych w asyście :15 osób reprezentujących samorząd, przedsiębiorców oraz przedstawicieli organizacji pozarządowych. W parku zostaną postawione przeszkody zorganizowane przez firmy z terenu Turku i okolic. Bieg będzie odbywał się w parach. Nie będzie mierzony czas, a nagrodzeni zostaną wszyscy kończący bieg. Przy organizacji i przebiegu biegu pracować będą wolontariusze z Centrum Wolontariatu w Turku. Honorowy patronat nad biegiem objął Burmistrz Miasta Turek.


Europejski Tydzień Sportu to cykliczna impreza, która inspiruje do wszelkiego rodzaju
twórczych, sportowych działań w różnych krajach. Sprawdź jakie wydarzenia odbywają
się w Polsce w tym roku.
#beactive europejski tydzien sportu Ministerstwo sportu i turystyki projekt współfinansowany w ramach programu Uni Europejskiej Erasmus +