Czas na aktywność, czas na
#BeActive

logo

Europejski Tydzień Sportu w


2017-09-25-2017-09-29

Adres: Inwalidów Wojennych 15, 56-100 Wołów
Organizator:Przedszkole Nr 2



W ramach „Europejskiego Tygodnia Sportu” w 2017 r., planujemy przeprowadzić w Przedszkolu Nr 2 „Słoneczko” w Wołowie cykl zajęć rekreacyjno – sportowych, pt. „Sport - kluczem do zdrowia”, „Sportowy zawrót głowy” oraz „Sport to zdrowie, każdy przedszkolak Ci to powie”. W zajęciach wezmą udział dzieci w wieku od 3 do 6 lat uczęszczające do naszej placówki oraz do przedszkoli na terenie naszego miasta. W zorganizowanie przedsięwzięcia zaangażowani zostaną uczniowie LO, rodzice naszych wychowanków oraz pracownicy „Słoneczka”. Celem w/w działań będzie, m.in. rozbudzanie zainteresowań sportem, zachęcanie do jego regularnego uprawiania, uświadamianie dzieciom znaczenia aktywności ruchowej dla zdrowia człowieka, integrowanie dzieci z przedszkoli w naszym mieście, wzbogacanie przeżyć całej społeczności przedszkolnej poprzez prawidłowe współzawodnictwo, zachęcanie do zdrowego i aktywnego spędzania wolnego czasu, krzewienie kultury fizycznej wśród dzieci, ich starszych kolegów i koleżanek, rodziców oraz pracowników przedszkola.


Europejski Tydzień Sportu to cykliczna impreza, która inspiruje do wszelkiego rodzaju
twórczych, sportowych działań w różnych krajach. Sprawdź jakie wydarzenia odbywają
się w Polsce w tym roku.
#beactive europejski tydzien sportu Ministerstwo sportu i turystyki projekt współfinansowany w ramach programu Uni Europejskiej Erasmus +